Cortul cu povești

Scop: stimularea interesului durabil pentru lectură
Obiective:
- formarea și dezvoltarea capacităților de înțelegere, analiză
și interpretare de text
- cultivarea conștientă a gustului estetic și a preferințelor
literare, prin exprimarea atitudinii personale față de textele
citite

Grup țintă: elevi, profesori, părinți

Structură:

-ateliere de lectură pentru copii (50 de minute/atelier);

-ateliere de creație pentru copii/profesori/părinți și bunici

(50 de minute/atelier).